Dodany: 2011-09-21 10:31:47
images/pytajnik 2.pnge2b8f.png Rachunkowość, jak każda dziedzina kieruje się określonymi zasadami i regułami. Są one szczegółowo zdefiniowane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Zasady rachunkowości to zbiór obowiązujących reguł, procedur i norm, które w praktyce stosuje księgowa praga.

Dodany: 2011-09-21 10:30:02
images/informacja.jpg70bfa.jpg Księgowa praga zajmuje się prowadzeniem rachunkowości i księgowości małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dzięki temu, że księgowa praga ma dostęp do wszystkich procesów sprzedaży, kupna i dystrybucji oraz rejestruje je w specjalnym systemie ewidencji gospodarczej jest w stanie dostarczyć właścicielom przedsiębiorstwa informacje dotyczące jego statusu finansowego.

Dodany: 2011-09-21 10:27:52
images/biret.jpgc9eb4.jpg Rachunkowość jest specjalistycznym systemem ewidencyjnym, który rejestruje wszystkie zdarzenia gospodarcze w danej firmie wpływające na jej kondycję finansową. Rachunkowość jest skomplikowanym systemem, którego celem jest ukazanie rzetelnego i prawdziwego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej danego przedsiębiorstwa.

Dodany: 2011-09-21 10:23:26
images/chmurka 3.jpg2b415.jpg Rachunkowość jest sformalizowanym systemem ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla proces prowadzonej działalności i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

Dodany: 2011-09-01 14:17:03
images/110px-GreenButton_RightArrow.svg.pngeea77.png Rachunkowość jako system, który wspomagać ma przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa ma za zadanie dostarczać takich informacji do wewnątrz firmy jak i na zewnątrz, by firma funkcjonowała sprawnie, dochodowo oraz rozsądnie w zgodzie z prawem kraju w jakim funkcjonuje.