Dodany: 2011-09-21 10:31:47
 

Zasady rachunkowości Rachunkowość, jak każda dziedzina kieruje się określonymi zasadami i regułami. Są one szczegółowo zdefiniowane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Zasady rachunkowości to zbiór obowiązujących reguł, procedur i norm, które w praktyce stosuje księgowa praga.

 

Dzięki temu, wszystkie informacje o sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, jego działalności gospodarczej i osiąganych wynikach finansowych, które dostarcza księgowa praga, były pełne, jasne, rzetelne i użyteczne. To właśnie dzięki nim właściciel przedsiębiorstwa może się dowiedzieć ile jest warta jego firma, które działy są najefektywniej zarządzane, a które trzeba zrestrukturyzować i zainwestować w nie, aby zaczęły przynosić zyski.

 

To właśnie bilans zysków i poniesionych kosztów, którzy przygotowuje księgowa praga dostarcza rzetelnych informacji na temat kondycji finansowej firmy. Dlatego też każdy księgowy kieruje się obowiązującymi zasadami rachunkowości, aby obraz ten był jak najbardziej jasny, pełny i prawdziwy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Zasady rachunkowości
Nick: