Dodany: 2011-09-21 10:23:26
 

Na czym polega rachunkowośćRachunkowość jest sformalizowanym systemem ewidencji gospodarczej, który odzwierciedla proces prowadzonej działalności i służy jej ocenie. Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

 

Rachunkowość ma rejestrować każde zdarzenie finansowe, które wpływa na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki. Istnieje kilka rodzajów rachunkowości: finansowa, zarządcza, bankowa i podatkowa. Rachunkowość zazwyczaj prowadzona jest przez księgową. Księgowa praga zajmuje się ewidencjonowaniem każdego zdarzenia, które wpływa na sytuację finansową firmy.

 

Dzięki temu, że księgowa praga przejmuje wszystkie obowiązki związane z rachunkowością, może przedstawić raport analityczny dotyczący finansów firmy. Księgowa praga, które prowadzi księgi rachunkowe ma wgląd do wszystkich procesów dystrybucji, sprzedaży i kupna. Dzięki temu może rzetelnie przedstawić swój finalny raport, który prezentuje wyniki finansowe i jest sprawozdaniem z działalności firmy..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Na czym polega rachunkowość
Nick: