Dodany: 2011-09-01 14:48:31
 

Czym są aktywa w bilansieFirma, która na stałe zatrudnia biuro księgowe warszawa zobowiązuje się do dostarczania informacji o wszelkich aktywach firmy, które to podlegają kontroli i zasadom rachunkowym, wedle których działa biuro księgowe olsztyn.

 

Wszystko co posiada firma, jednak w pewien sposób jest zamrożone, a niesie ze sobą obietnicę przyszłych zysków możemy określić jako aktywa firmy. Aktywami firmy mogą więc być nie tylko papiery wartościowe, czy pewne inwestycje, które w przyszłości mają możliwość spieniężenia, ale również finansowy środek trwały.

 

Firma, która na swoim koncie ma oszczędności rzędu dajmy na to 500 tysięcy może w bilansie firmy zawrzeć również pozycję aktywów, które w tym momencie wynoszą 500 tysięcy trwałego majątku firmy - aktywów stałych. Aktywa rozróżnia się ze względu na możliwość ich spieniężenia w przyszłości. Wszystkie aktywa są elementami składowymi bilansu jaki przygotowuje biuro księgowe warszawa. To biuro księgowe warszawa określa co jest środkiem trwałym, a co aktywem do spieniężenia w przyszłości.

 .

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czym są aktywa w bilansie
Nick: